Borreliainfektion

Borreliainfektion

I Sverige kan upp till en tredjedel av fästingarna vara bärare av borreliabakterier. Tidig upptäckt och borttagning av fästingar är det bästa sättet att undvika smitta eftersom det inte finns något vaccin mot borrelia2.

Vad är borrelia?

Borreliainfektion, eller borrelios, är en sjukdom som överförs av fästingar som bär på borreliabakterien. Sjukdomen orsakas av en spiroketbakterie som kallas Borrelia burgdorferi.

Bakterien finns i fästingens tarm, och när fästingen biter sig fast på värddjuret, förflyttar sig bakterien stegvis till spottkörtlarna och vidare till värden. Om fästingen upptäcks och tas bort så snart den har bitit sig fast, minskar risken för att smittas väsentligt.

Vem riskerar att få borrelia?

Ca 10-15% av fältinsamlade fästingar bär på borrelia. Om du vistas i högriskområden, är det bra att göra en daglig fästingkontroll och noga undersöka huden, kläderna och håret för att upptäcka eventuella fästingar. De flesta borreliainfektioner orsakas av de pyttesmå, svårupptäckta nymferna.

Vilka är symtomen på borrelia?

Ett fästingbett innebär inte automatiskt att smitta har överförts och kräver inte heller någon behandling. Ofta får man en liten knöl eller rodnad vid fästingbettet och detta är inte ett tecken på borreliainfektion.

De första symtomen kan komma 3–30 dagar efter fästingbettet. Ett vanligt tidigt symtom är en växande rodnad runt fästingbettet, ett utslag som kallas erythema migrans. Även influensaliknande symtom är vanliga.

Tidig borreliainfektion kan också vara asymtomatisk. Det betyder att borrelia i ett tidigt stadium inte nödvändigtvis orsakar några symtom. Utan behandling kan en borreliainfektion orsaka komplikationer i ett senare skede, t.ex. svår huvudvärk, hudutslag, neurologiska komplikationer, artrit med svår ledsmärta och hjärtbesvär.

Finns det någon behandling mot borrelia?

Borrelia kan behandlas med antibiotika. 

Det uppskattas att ca 10.000 personer får borrelia varje år.

 

För mer information kontakta din läkare/vaccinatör

 

Referenser

CDC Yellow book 2018, Chapter 3, Lyme disease, finns på https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/infectious-diseases-related-to-travel/lyme-disease, hämtad i feb 2018 

ECDC Factsheet about Borreliosis, finns på https://ecdc.europa.eu/en/borreliosis/facts/factsheet, hämtad i feb 2018