Tecken och symtom

Tecknen och symtomen på en borreliainfektion kan variera. Ofta orsakar infektionen en växande rodnad och influensaliknande symtom. Utan behandling kan borrelia leda till hälsokomplikationer.

De första symtomen brukar komma 3–30 dagar efter fästingbettet. Ett vanligt tidigt tecken är en växande rodnad eller flera röda utslag, ofta i böjveck och på hårbeväxta kroppsområden. Även lymfkörtlarna kan svullna.

Den växande rodnaden kan vara helt smärtfri och varken klia eller ömma. Men det är inte alla som utvecklar den typiska, växande rodnaden med blekt mittparti. Utslaget kan ha olika utseenden.

I de tidiga stadierna behöver en borreliainfektion inte orsaka några symtom alls men influensaliknande symtom kan uppstå. Man kan bli trött, få feber och smärta samtidigt med utslaget eller efter att utslaget har försvunnit. Om du vet att du har haft en fästing men inte utvecklar något utslag, bör du uppsöka läkare om du får influensaliknande symtom inom en månad från bettet.

Utan behandling kan borrelia orsaka hälsokomplikationer i ett senare skede, t.ex. neurologiska symtom, ledbesvär och i sällsynta fall hjärtproblem.

Ett rött utslag behöver inte vara ett tecken på infektion

Ett fästingbett innebär inte att man automatiskt har blivit smittad eller behöver behandling. En liten knöl eller rodnad vid fästingbettet är vanligt och inte något tecken på en borreliainfektion. Den rodnaden är en reaktion på själva bettet och brukar gå över på några dagar. Om rodnaden växer påtagligt i diameter 3 till 14 dagar efter fästingbettet, kan den vara ett tecken på borrelia.

Inte alla fästingar bär på borreliabakterien. Hur stor procentandel av fästingarna som är smittbärare varierar från region till region. I Sverige kan upp till en tredjedel av fästingarna vara bärare av de bakterier som orsakar borreliainfektion.

Regelbundna fästingkontroller kan förebygga borreliainfektion – ännu finns inget vaccin

Även om du blir biten av en fästing som bär på borreliabakterien måste den sitta kvar i flera timmar eller t.o.m. flera dagar för att smittan ska överföras. Det finns inget vaccin mot borreliainfektion, men du kan skydda dig genom att göra dagliga fästingkontroller om du vistas i ett område där det finns fästingar.

Ju snabbare du tar bort fästingen, desto mindre är risken att få borrelia. Men det är viktigt att känna till att detta inte är är någon effektiv metod att undvika fästingburen hjärninflammation (TBE), en annan sjukdom som sprids av fästingar. Det virus som orsakar hjärninflammationen kan överföras via fästingens saliv inom några minuter från att fästingen har bitit sig fast. Men det finns vaccin mot TBE.

 

För mer information kontakta din läkare/vaccinatör