Vård och behandling

Borreliainfektion, eller borrelios, är en fästingburen bakterieinfektion. Efter diagnos från läkare kan infektionen behandlas med antibiotika. Utan behandling kan en borreliainfektion leda till hälsokomplikationer.

Om du misstänker att du har borrelia, är det viktigt att du snabbt kommer till läkare så att behandling kan sättas in snarast. Med antibiotikabehandling tillfrisknar de flesta, även de med en mer avancerad form av sjukdomen.

Viktigt att snabbt ta bort fästingen

Fästingar på människor ska tas bort så snabbt och varsamt som möjligt. Ta bort fästingen noggrant med en fästingpincett, som är särskilt utformad för ändamålet. Därigenom kan du förhindra en infektion, även om fästingen bär på smittan.

Tvätta området med ett desinfektionsmedel när fästingen har tagits bort.

Var uppmärksam på symtom

När du har tagit bort fästingen ska du fortsätta att vara uppmärksam på symtom på borreliainfektion och rådfråga läkare vid behov.

De första symtomen brukar komma 3–30 dagar efter fästingbettet. I de tidiga stadierna behöver en borreliainfektion inte orsaka några symtom alls men man kan få influensaliknande symtom. Mer information:

När ska läkare kontaktas?

Ett fästingbett innebär inte automatiskt att du har smittats med borrelia eller behöver behandling. En liten knöl eller rodnad vid fästingbettet är vanligt och inte något tecken på en borreliainfektion. Om rodnaden växer påtagligt i diameter 3–14 dagar efter ett fästingbett, kan det betraktas som ett tecken på borrelia.

Om du misstänker att du har en borreliainfektion, ska du alltid kontakta läkare. Utan behandling kan borrelia orsaka hälsokomplikationer i ett senare skede, t.ex. neurologiska symtom, ledbesvär och hjärtproblem.

Vid läkarbesöket kommer läkaren att bedöma situationen och ställa diagnos utifrån dina uppgifter, symtom och laboratoriefynd. De flesta tillfrisknar helt med antibiotikabehandling.

 

För mer information kontakta din läkare/vaccinatör