Fästingborttagning

Fästingborttagning

Det är viktigt att hitta och ta bort fästingen så snart den har bitit sig fast.

Fästingar ska tas bort så snart som möjligt efter att de har upptäckts. TBE-viruset finns i saliven hos smittbärande fästingar och överförs inom några minuter från bettet1, medan fästingen måste sitta kvar i flera timmar, vanligen över natten för att överföra borrelia. Därför kan du minska risken för borrelia, TBE och allt annat agens som fästingen kan bära med sig. 

Hur tar man bort en fästing på rätt sätt?

Ta bort fästingen med en fin pincett, fästingpincett eller fästingborttagare. Fästingpincetter och fästingborttagare finns att köpa på apotek och i djuraffärer. Ta bort fästingen varsamt.

Undvik gamla huskurer, som att klämma fästingen eller täcka den med smör, eftersom det kan få fästingen att kräkas i bettet, vilket ökar risken för överföring av borrelia. Om fästingen inte tas bort varsamt kan kroppsdelar sitta kvar och senare orsaka en infektion. Fästingens mundelar går lätt sönder och kan sitta kvar i huden om man inte tar bort fästingen varsamt.

Tvätta bettstället med desinfektionsmedel efter att du har tagit bort fästingen.

Så här används en fästingpincett

Grip fästingen så nära huden som möjligt och dra uppåt, långsamt och försiktigt.Försök att greppa fästingen utan att klämma för hårt och dra ut hela fästingen.

I bruksanvisningen till fästingpincetten och fästingborttagaren finns mer detaljerade anvisningar och du bör läsa dem i förväg så att du är säker på vad du ska göra om du får en fästing.

 

För mer information kontakta din läkare/vaccinatör

 

Referenser

WHO Fact Sheet: tick-borne

encephalitis in Europe. Finns på:

ECDC Factsheet about tick-borne encephalitis (TBE), finns på https://ecdc.europa.eu/en/tick-borne-encephalitis/facts/factsheet, hämtad i feb 2018

ECDC Factsheet about Borreliosis, finns på https://ecdc.europa.eu/en/borreliosis/facts/factsheet, hämtad i feb 2018

  1. Donoso-Mantke, Oliver et al, 2011 Tick-Borne Encephalitis Virus: A General Overview. http://edoc.rki.de/oa/articles/reN7OCoy1vQ0g/PDF/29O1NGlasYUsY.pdf