Fästingpincett

Använd rätt hjälpmedel för att ta bort fästingar. Ta bort fästingen varsamt och i ett stycke.

Fästingar är så små att det kan vara svårt att ta bort dem med händerna: en vuxen fästing kan vara mindre än fyra millimeter medan en fästing i nymfstadiet — den fas i fästingens livscykel då den oftast biter människor — kan vara så liten som en millimeter. Hullingarna i fästingens mundelar hjälper den att hålla sig fast, vilket ofta gör det svårt att ta bort den.

Med rätt hjälpmedel blir det lättare att ta bort fästingen varsamt och tillräckligt noggrant. Använd inte för mycket kraft. Om du klämmer fästingen när du tar bort den, kan den kräkas och tömma tarminnehållet i bettet. Det ökar risken för överföring av borrelia, om fästingen bär på borreliabakterien. Om du inte är försiktig när du tar bort fästingen kan huvudet eller andra kroppsdelar bli kvar på bettstället, vilket innebär en infektionsrisk.

Risken för en borreliainfektion är minimal om fästingen tas bort snarast. Fästingen måste sitta kvar på huden i flera timmar för att smittan ska överföras. TBE-viruset finns i den smittbärande fästingens saliv och kan överföras inom några minuter från det att fästingen har bitit sig fast.

Fästingpincett och fästingborttagare

Olika typer av fästingpincetter och fästingborttagare är de bästa hjälpmedlen för att ta bort fästingar. Fästingborttagare är pincetter som är särskilt utformade för detta ändamål. De gör att man kan få ett varsamt grepp om fästingen, utan att klämma den för hårt, och dra ut den i ett stycke. Fästingpincetter och fästingborttagare finns exempelvis att köpa på apotek och i djuraffärer. Se till att ha ett hjälpmedel för fästingborttagning i sjukvårdslådan hemma eller i ryggsäcken.

Om du inte har någon fästingborttagare, kan du använda en vanlig, finspetsig pincett. Om du inte har någon pincett heller, kan du försöka få grepp om fästingen mellan naglarna, eftersom det är lättare än att använda fingertopparna.

Så här används en fästingpincett

Grip fästingen så nära huden som möjligt och dra rakt uppåt utan att vrida, långsamt och försiktigt. Försök att greppa fästingen utan att klämma för hårt och dra ut hela fästingen.

I bruksanvisningen till fästingpincetten och fästingborttagaren finns mer detaljerade anvisningar och du bör läsa dem i förväg så att du är säker på vad du ska göra om du får en fästing.

Om du inte är försiktig när du tar bort fästingen, kan mundelarna gå sönder och sitta kvar i huden där de kan orsaka en infektion.

Andra hjälpmedel för fästingborttagning

Experter rekommenderar pincetter för fästingborttagning men det finns också andra hjälpmedel, t.ex. fästingplåster. Följ tillverkarens anvisningar om du använder sådana hjälpmedel.

Undvik gamla huskurer, som att täcka fästingen med smör, eftersom det kan få fästingen att kräkas i bettet, vilket ökar risken för överföring av fästingburna sjukdomar.

 

För mer information kontakta din läkare/vaccinatör