Förekomst av fästingar

Förekomst av fästingar

Fästingarter är vitt spridda världen över. Både typen av fästingar och förekomsten av fästingburna sjukdomar varierar från region till region. De ökar i både antal och geografisk utbredning.

Fästingar i Sverige

I Sverige är fästingar vanligast i Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala läns kusttrakter, samt de centrala och östra delarna av Mälarregionen. Men även runt Vänern, väster och öster om Vättern, Göteborgstrakten och områden i östra Skåne.

Fästingar i Europa

Antalet fästingar ökar dramatiskt både i Sverige och på andra håll i Europa. Det anses bero på mildare väderförhållanden som har gjort det möjligt för fästingar och deras värddjur att föröka sig.

Fästingburen hjärninflammation i Europa

TBE förekommer främst i södra och mellersta Sverige. Den är vanligast inom Upplands och Södermanlands skärgårdar samt omkring Mälaren men smittan sprider sig västerut och är numera vanligare på flera håll i södra Sverige och i Central- och Östeuropa, Ryssland, Österrike, Slovenien och de baltiska länderna. Smittan är också vanlig i Tyskland, Ungern, Tjeckien och Kroatien. Om du planerar att resa till ett område där man vet att fästingar bär på TBE-viruset, kan det vara bra att överväga vaccinering.

 

För mer information kontakta din läkare/vaccinatör

 

Referenser

WHO Fact Sheet: tick-borne

encephalitis in Europe. Finns på:

ECDC Factsheet about tick-borne encephalitis (TBE), finns på https://ecdc.europa.eu/en/tick-borne-encephalitis/facts/factsheet, hämtad i feb 2018