Skillnader mellan fästingburen hjärninflammation och borrelia

Fästingar sprider många olika sjukdomar. De vanligaste är fästingburen hjärninflammation (TBE) och borrelia. Ta reda på skillnaderna mellan dessa två sjukdomar.

 Skillnader mellan fästingburen hjärninflammation och borrelia 
  FÄSTINGBUREN HJÄRNINFLAMMATION BORRELIA
Sjukdomsorsak TBE-virus Borreliabakterie
Skydd Vaccin Finns inte
Botande behandling Finns inte Antibiotika
Diagnostiserade fall/år 200-300 10 000
Inkubationstid 4-28 dagar (genomsnitt 7-10 dagar) 3-30 dagar
Överföring Från fästingens saliv inom några minuter från bettet1 Inom några timmar från bettet; ju längre fästingen sitter kvar, desto större är risken att bli smittad
Symtom Första fas med influensaliknande symtom och utan neurologiska symtom, typiskt för andra fasen är hög feber, meningit, encefalit och/eller radikulit

Ett vanligt tidigt symtom är en växande rodnad runt fästingbettet, ett utslag som kallas erythema migrans. Även influensaliknande symtom är vanliga. Men tidiga stadier av borrelia behöver inte nödvändigtvis

orsaka några symtom. Utan behandling kan borrelia senare orsaka komplikationer, t.ex. svår huvudvärk, hudutslag, neurologiska komplikationer, artrit med svår ledsmärta och hjärtbesvär.

 

För mer information kontakta din läkare/vaccinatör

 

Referenser

ECDC Factsheet about tick-borne encephalitis (TBE), finns på https://ecdc.europa.eu/en/tick-borne-encephalitis/facts/factsheet, hämtad i feb 2018

CDC Yellow book 2018, Chapter 3, Lyme disease, finns på https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/infectious-diseases-related-to-travel/lyme-disease, hämtad i feb 2018

ECDC Factsheet about Borreliosis, finns på https://ecdc.europa.eu/en/borreliosis/facts/factsheet, hämtad i feb 2018

  1. Donoso-Mantke, Oliver et al, 2011 Tick-Borne Encephalitis Virus: A General Overview. http://edoc.rki.de/oa/articles/reN7OCoy1vQ0g/PDF/29O1NGlasYUsY.pdf