Råd för resenärer

Om du reser till eller vistas i ett område där fästingar är endemiska, eller där fästingburna sjukdomar är vanliga, är det en bra idé att i förväg fundera över hur du kan skydda dig mot fästingar.

Antalet fästingar ökar både i Sverige och på andra håll i Europa. Det anses bero på mildare väderförhållanden som har gjort det möjligt för fästingar och deras värddjur att föröka sig.

Skydda dig mot fästingar på resan

För resenärer är risken att smittas med fästingburen hjärninflammation (TBE) störst i Centraleuropa, Österrike, Slovenien, de baltiska länderna och Ryssland. Smittrisken är också stor i Tyskland, Ungern, Tjeckien och Kroatien och även i södra Sverige och Stockholms skärgård.

[Sätt in kartan över TBE-risk]

Kom ihåg att tänka på att skydda dig även vid kortare resor till endemiska områden, t.ex. VM-resor till Ryssland 2018 eller golfresor till Estland / vandringsresor till Österrike.

Om du planerar att resa till ett område där det finns fästingar som bär på TBE, är det en bra idé att fundera över vaccinering.

När du reser utomlands bör du vidta samma skyddsåtgärder för att skydda dig mot fästingar som du gör hemma. Det finns många olika fästingarter världen över och de kan sprida många olika typer av sjukdomar. Men du kan använda samma strategier för att undvika att bli biten av en fästing som bär på borrelia eller fästingburen hjärninflammation (TBE) utomlands som du gör hemma.

Skydda dig mot fästingburen hjärninflammation (TBE)

Fästingburen hjärninflammation (TBE) kan vara en allvarlig virussjukdom och det finns inget känt botemedel. TBE-virus som finns i smittade fästingars saliv kan överföras inom några minuter efter att fästingen har bitit sig fast.1 Därför kan man inte skydda sig mot TBE genom att göra en fästingkontroll varje kväll.

Vaccinering är det bästa skyddet mot fästingburen hjärninflammation (TBE)

Fästingburen hjärninflammation (TBE) orsakas av ett virus, Det finns ingen behandling mot TBE men det finns ett vaccin. Grundvaccinationen består av tre doser. Vaccinet kan också användas till barn från 1 års ålder. Vaccineringen kan påbörjas när som helst under året.

Det finns även ett förkortat vaccinationsschema om du behöver snabbare skydd, t.ex. inför en semesterresa. Kontakta din läkare för mer information.

Vaccinet rekommenderas även för människor som regelbundet vistas i naturen eller som tillbringar sina semestrar i Central- och Östeuropa samt Norden.  

 

För mer information kontakta din läkare/vaccinatör

 

Referenser

WHO Fact Sheet: tick-borne

encephalitis in Europe. Finns på:

ECDC Factsheet about tick-borne encephalitis (TBE), finns på https://ecdc.europa.eu/en/tick-borne-encephalitis/facts/factsheet, hämtad i feb 2018

ECDC Factsheet about Borreliosi, finns på https://ecdc.europa.eu/en/borreliosis/facts/factsheet, hämtad i feb 2018

  1. Donoso-Mantke, Oliver et al, 2011 Tick-Borne Encephalitis Virus: A General Overview. http://edoc.rki.de/oa/articles/reN7OCoy1vQ0g/PDF/29O1NGlasYUsY.pdf