Fästingburen hjärninflammation (TBE)

Fästingburen hjärninflammation (TBE)

Fästingburen hjärninflammation (TBE) är en neurologisk sjukdom som sprids av fästingar. Den är spridd i Sverige och på andra håll i Europa.

Fästingburen hjärninflammation (TBE) är en infektion som angriper det centrala nervsystemet. Sjukdomen orsakas av TBE-viruset, som tillhör familjen Flaviviridae.

Incidensen av TBE ökar och även om det delvis beror på att fästingpopulationen växer på grund av klimatförändringar och socioekonomiska förändringar, kan det också hänga ihop med en ökad medvetenhet om sjukdomen och bättre rapportering och diagnostisering.

Fästingburen hjärninflammation (TBE) överförs inom några minuter efter att fästingen har bitit sig fast

Fästingburen hjärninflammation smittar via saliven hos fästingar som bär på viruset. När fästingen biter sig fast kan smittan överföras inom bara några minuter.1 TBE-viruset kan också finnas i opastöriserad mjölk, särskilt getmjölk, även om det är mycket sällsynt.

Vilka är symtomen på fästingburen hjärninflammation?

Fästingburen hjärninflammation är en sjukdom som vanligen har två tydliga faser. Den kan visa sig som hög feber och illamående. Symtomen kommer inom 428 dagar från smittotillfället.

Symtomen kvarstår vanligen i 27 dagar och i de flesta fall är infektionen sedan över.   Efter en feberfri period (210 dagar) utvecklar vissa patienter sjukdomens andra fas.

Den andra fasen karakteriseras av hög feber (ofta över 39 °C) tillsammans med tecken på meningit, encefalit eller radikulit eller blandade neurologiska former med svår huvudvärk, nackstelhet, illamående, kräkningar och yrsel. Även andra neurologiska symtom, som medvetanderubbningar, kramper eller förlamningar, kan förekomma.

Fästingburen hjärninflammation kan vara dödlig, även om dödligheten är låg, upp till 2 %.Många patienter får dock långvariga eller till och med permanenta störningar i centrala nervsystemet, t.ex. minnesproblem, hörselnedsättning, förlamning i armar och ben eller muskelsvaghet.

Vad kan jag göra för att förebygga fästingburen hjärninflammation?

Fästingburen hjärninflammation (TBE) smittar via saliven hos fästingar som bär på viruset. När fästingen har bitit sig fast kan viruset överföras inom bara några minuter.1 Du kan skydda dig till viss del genom regelbundna fästingkontroller och ta bort krypande fästingar eller fästingar som precis har bitit fast. Det bästa sättet att skydda sig mot TBE är att vaccinera sig. 

Det finns vaccin mot fästingburen hjärninflammation. Grundvaccinationsserien består av tre doser och även barn kan vaccineras. Kontakta din läkare för mer information.

Behandling av fästingburen hjärninflammation

Det finns för närvarande inget botemedel mot fästingburen hjärninflammation eftersom det är en virussjukdom. Den behandling som ges är riktad mot symtomen och består bland annat av antiinflammatoriska läkemedel som sänker febern. Patienter med hjärninflammation måste läggas in på sjukhus. Diagnosen kan bekräftas genom att antikroppar mot TBE-viruset påvisas i blodprover.

Efter en genomgången infektion är man vanligen immun resten av livet.

 

För mer information kontakta din läkare/vaccinatör

 

Referenser

WHO Fact Sheet: tick-borne

encephalitis in Europe. Finns på:

ECDC Factsheet about tick-borne encephalitis (TBE), finns på https://ecdc.europa.eu/en/tick-borne-encephalitis/facts/factsheet, hämtad i feb 2018

ECDC Factsheet about Borreliosi, finns på https://ecdc.europa.eu/en/borreliosis/facts/factsheet, hämtad i feb 2018

  1. Donoso-Mantke, Oliver et al, 2011 Tick-Borne Encephalitis Virus: A General Overview. http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/20866.pdf
  2. CDC Yellow Book, 2016. Chapter 3: Infectious Diseases Related to Travel, finns på https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/infectious-diseases-related-to-travel/tickborne-encephalitis, hämtad i mars 2018