GSK använder s.k. cookies för att förbättra din användarupplevelse på denna webbplats. Du kan blockera användningen av cookies, men vissa av dem behövs för att webbplatsen ska fungera ordentligt. Välj ”Acceptera” nedan för att bekräfta att du har läst och accepterar villkoren i vår cookiepolicy. Acceptera

vaccin.se
Vaccinet rekommenderas för dessa länder.

Sjukdom och symtom

Difteri sprids genom hosta och nysningar. Difteri ger som regel en svalginfektion men sjukdomen kan också ge upphov till en infektion i huden (huddifteri). Vid svalginfektion liknar sjukdomen först vanlig halsfluss. Vid svår infektion får man tjocka beläggningar i svalg och luftrör som gör det svårt att andas (så kallad äkta krupp) och i svåra fall kan man till och med kvävas till döds. Difteritoxin kan orsaka hjärtmuskelinflammation, nervförlamningar samt njurskador. Dödligheten i luftvägsdifteri är 5-10 procent.

Vaccination

Vaccinet ges i barnvaccinationsprogrammet vid följande tidpunkter: 3 månader + 5 månader + 12 månader. Vid 5 år samt i årskurs 8-9.

I det nuvarande vaccinationsprogrammet ges vaccin mot difteri tillsammans med de andra vaccinationer som rekommenderas vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Påfyllnadsdosen vid 5 års ålder ges tillsammans med vaccin mot stelkramp, kikhosta och polio. Påfyllnadsdosen i årskurs 8-9 ges tillsammans med vaccin mot stelkramp och kikhosta.

Barn födda till och med 2001 följde tidigare vaccinationsprogram och fick sin fjärde vaccination i 10-årsåldern.

Vuxna rekommenderas en påfyllnadsdos vart 20:e år.

Personer med högst risk

Difteri är mycket sällsynt i de flesta europeiska länder. Huddifteri förekommer främst i tropiska områden..

Infektionskällor

  • Droppsmitta
  • Kontakt via saliv

Referenser

http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-home-2014/ (Senast läst oktober 2016)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/difteri/