GSK använder s.k. cookies för att förbättra din användarupplevelse på denna webbplats. Du kan blockera användningen av cookies, men vissa av dem behövs för att webbplatsen ska fungera ordentligt. Välj ”Acceptera” nedan för att bekräfta att du har läst och accepterar villkoren i vår cookiepolicy. Acceptera

vaccin.se

Pneumokocksjukdomar (PVC)

Vaccinet rekommenderas för dessa länder.

Sjukdom och symtom

Innan den allmänna vaccinationen insjuknade cirka 100 barn under fem års ålder i allvarlig pneumokocksjukdom per år och 3-4 barn dog. Sedan vaccinationen införts i programmet har förekomsten av allvarlig pneumokocksjukdom minskat kraftigt bland barn under två år. Bakterien delas upp i olika undergrupper (serotyper) som varierar i förekomst i förmåga att orsaka sjukdom.

Vaccination

Konjugatvaccin mot pneumokocker ges i barnvaccinationsprogrammet vid följande åldrar: 3 månader + 5 månader + 12 månader. 3-dosschema gäller för barn under 1 år. Barn i åldern 12-23 månader rekommenderas två doser.

Kompletterande vaccination mot pneumokocker ska erbjudas alla barn upp till 6 års ålder.

Hur vanlig är sjukdomen?

Så gott som alla blir någon gång i livet smittade med pneumokocker. De flesta som smittats blir bärare av bakterien, dvs de insjuknar inte själva men kan sprida sjukdom till andra. Pneumokocksjukdomar är vanliga i alla åldersgrupper men drabbar främst de yngsta (barn under två år) och äldsta individerna (över 65 år)..

Infektionskällor:

Pneumokocker sprids genom nysningar, hosta eller nära kontakt mellan människor som bär på bakterien i näsa och svalg

Referenser

http://www.cdc.gov/pneumococcal/index.html  (Senast läst oktober 2016)
http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-home-2014/ (Senast läst oktober 2016)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/pneumokocker/